Bevezetés az R adattípusokba

Az R egy programozási nyelv, amely segít a statisztikai elemzések elvégzésében, és a statisztikai számítás standardjává vált. Jön néhány előre definiált funkcióval, különféle feladatok elvégzésére. A Lineáris algebra ismerete hozzáadott értéket jelent, mivel hasznos az R és a mátrix számításaiban. Az 'R' parancssori felületeket használ, és a parancssor használatával elfogadja a parancsokat, hogy rajta dolgozzanak. Megértjük az R adattípusokat.

Magyarázza el az R adattípusokat

Az R programozás különféle adattípusokat támogat, például skálákat, mátrixokat, listákat, vektorokat és adatkereteket. Az R-ben szereplő minden objektumnak minősül, azaz tárolja és feldolgozza az objektumokon végzett műveleteket). Az R legfontosabb jellemzője, hogy eltérő folyamat történik különféle típusú objektumokkal. Az R parancsok többsége funkciók alkalmazásával jár az objektumokra. A változók nem igényelnek nyilatkozatot, a számok sorrendjének hozzárendelése helyett a vektorokhoz hozzá lehet rendelni.

Tanuljuk meg a típusokat egyenként:

1. Vektor

A Vector egy azonos dimenziójú, azonos típusú (rendezett elemek gyűjteménye) értékkészlettel rendelkezik. A vektor osztályát a bevitt bejegyzések típusa határozza meg. Ha egynél több elemhez vektor van létrehozva, akkor a c () függvényt használja az összes elem összekapcsolására egyetlen vektorban. A vektorok numerikus, sorszámokat vagy véletlenszerű számokat tartalmaznak. A vektorfajták a karakter, egész szám, numerikus, komplex, logikai (igaz, hamis). Ezek implicit átalakulás. Az ötödik vektorfunkció közül néhány a hossz (), az (x) osztály, az logikai (x), az.null, a rep ().

Példa

Az alábbiakban alapvető vektor-példákat láthatunk:

 • Vektor aritmetika: A numerikus vektorokat számtani kifejezésekkel hajtják végre, hogy számításokat végezzenek egy másik vektor megadására. Statisztikai műveleteket is végeznek, amelyek olyan bejegyzéseket adnak, mint max, min, var középérték.

Kód:

>y <-c (1, 2, 2.5, 3)
>y +2

Kimenet:

A fenti állítás c () függvény használatával adja meg a kimenetet, amely hozzáadja t változót 2-ig.

 • A vektor hosszát a len () függvény kiszámítja.

Kód:

> len (y)

Kimenet:

 • Logikai vektorok: Két szám összehasonlítása olyan logikai értékekkel, mint a True, false, NA. Bizonyos feltételek teljesítésére szolgáló logikai operátorok között az <,, > =, ==, ! = Egyenlőtlenség szerepel.

1. példa

Kód:

> v <- seq ( -2, 2)
> l 0
> l

Kimenet:

2. példa

Kód:

>x=c (3, 6, 1, 2)
>x>2

Kimenet:

Kód:

rep () – to create replicate values.
rep(1, 3)
rep( 3:6, 2)
rep( 1:3, each =2)
rep(1:3, times=2, each =2)

 • Hozzon létre egy vektor

Kód:

color <- c ('blue', 'pink', 'white')
print (color)

 • A vektor osztályának megjelenítéséhez

Kód:

print ((class (color))

Kimenet:

A fenti programban (1) ez jelzi a vektor első elemét.

2. Faktor

A tényező számkódokat ad hozzá a karakter szintjéhez. Egyszerűen meghatározza a kategorikus adatokat rendezett és rendezetlen halmazokkal. Ezeket a függvény tényezővel () határozzák meg. Az adatok tényezőben történő tárolása elősegíti az adatok hatékony tárolását a statisztikai modellezés során.

1. példa

Kód:

>f = factor (c(1, 6, 2, 4, 7, 1, 6, 7, 8)
> print (f)

Kimenet:

2. példa

Kód:

> k = factor (c( 2, 0, 2, 0, 0, 0 ), levels =c(0, 2), labels =c( “ prince “, ”princess”))
>k

Kimenet:

3. Mátrix

Az R programozásban a mátrix egy kétdimenziós elem, numerikus és karaktervektorokkal, egyszerűen egy atomvektor, a sorok és oszlopok számával. A mátrix létrehozásának három módja a mátrix () függvény felhasználása, a vektor átalakítása a mátrixszá és kötési vektorok. Néhány itt hasznos funkció:

 • rbind () és cbind (): egyesíti vagy összekapcsolja az oszlopokat és a sorokat.
 • dim (): a méretek beállítása.

Szintaxis:

variable <- matrix(vector, n rows, n columns, split by row or column)

Ha ez igaz, soronként oszlik meg, a hamis visszatér oszlopokra osztva.

1. példa

 • Vegyünk egy mátrixot.

Kód:

>x = matrix(c (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 2, 4, true)
> print (x)

Kimenet:

2. példa

 • Figyelembe véve Bind-et.

Kód:

a <- 1:4
b<- 10 :13
cbind( a, b)
a b

Kimenet:

4. Lista

Lista tárolja Az objektumok és az elemek lehetnek karakterek, mátrixok, tömbök, numerikus elemek. elemként is tartalmazhat egy másik listát.

Szintaxis:

variable <- list (list items)

Példa egy R listára:

Kód:

>lak = list (23, “hi”, cos, list (5L, ” l”))
>print (lak)

Kimenet:

Példa három vektor másolatainak figyelembevételére:

Kód:

>a =c(3, 5, 6)
> b =c(“aa”, ”cc”, ”ee”)
> x=c (true, false, true)
> y=list(a, b, x)

Ezért y tartja a, b, x másolatait.

5. Adatkeret

Az adatkeretek kétdimenziósak, azonos hosszúságú vektorok csoportjával. Ez egy speciális lista téglalap alakú listával. A legfontosabb tényező az adattáblák tárolása. Funkció adatok felhasználásával készülnek. a keret ().

Szintaxis:

variable <- data.frame ( list 1, list 2… list N)

1. példa

Lássunk egy példát az R adatkeretre

Kód:

>X= data.frame( values =c(20, 50, 10), name =c(' Gri', 'Tom', 'jeff'))
> print(X) values Name

Kimenet:

Még a beépített adatkereteket is használhatjuk. Amelyik felső elem fejlécet határoz meg, amelyet adatsorok és oszlopok követnek. Az előnézet megtekintéséhez korábban használhatjuk a fej funkciót.

2. példa

Kód:

>computer
Date intel speed data
hp 1990 8081 MHZ 8
acer 2001 80286 Mhz 16

Az Intel osztályának meghatározása:

>computer (('intel'))

Kimenet:

Következtetés

Ebben a cikkben különféle R adattípusokat vettünk át, amelyeket a programozásban használnak. Bármely alkalmazás végrehajtásához változókra van szükség az értékek tárolásához, és ezekre a változókra szükségünk van az adattípusok hozzárendeléséhez. Ezeket az adattípusokat használják az elemzésben. Az adattípusok megértése segít számítógépes hibakeresésben.

Ajánlott cikkek

Ez egy útmutató az R adattípusokhoz. Itt az R adatok különböző típusait tárgyaljuk különböző példákkal az adattípusok hozzárendelésére. Megnézheti más kapcsolódó cikkeket is, ha többet szeretne megtudni -

 1. R adatkeret
 2. Az adatelemzési technikák típusai
 3. Legjobb adattudományi programok
 4. Az adatok megjelenítésének típusai
 5. Python adattípusok
 6. C ++ adattípusok
 7. PL / SQL adattípusok
 8. Adatkeretek R-ben

Kategória: