Mi a PowerShell operátor?

A parancsok végrehajtására többnyire a PowerShell operátorokat használjuk. Ha valamit szeretne tenni, akkor megkeresi a parancsot az interneten, és másolja a parancsot, és beillesztheti a parancssorba vagy a PowerShellbe. De a PowerShell valóban objektum-orientált automatizálási eszköz, nem pedig DOS parancssori felület.

PowerShell operátorok

Ebben a részben elmagyarázom a PowerShell által támogatott operátorokat. De nagyon sok operátorral rendelkezik. amit alább felsoroltam,

 1. Számtani operátorok (+, -, *, /, %)
 2. Hozzárendelési operátorok (=, + =, - =, * =, / =, % =)
 3. Összehasonlító operátorok
  • Egyenlőség-operátorok (-eq, -ne, -gt, -lt, -le, -ge)
  • Megfelelő operátorok (-match, -notmatch, -csere)
  • Tartály-összehasonlító operátorok (-in, -notin, -tartalmaz, -nemtartalmaz)
 4. Logikai operátorok (-and, -or, -xor, -not, !)
 5. Átirányítási operátorok (>, >>, és> & 1)
 6. Osztott és csatlakozó operátorok (-split, -join)
 7. Típus operátorok (-is, -isnot, -as)
 8. Unary operátorok (++, -)
 9. Különleges üzemeltetők

Különböző típusú PowerShell operátorok

A PowerShell operátorok könnyen kezelhetők. Itt példák segítségével tárgyaljuk, hogyan lehet használni a PowerShell operátorokat.

1. Aritmetikai operátorok

A PowerShell számtani operátorok számértékeket számolnak. Meg lehet csinálni összeadás, kivonás, szorzás, osztás, maradék műveletek. Ezen felül a + és a * karakterláncokon, tömbökön és hash táblákon működik.

Operátor Leírás Példa
+Numerikus értékeket ad hozzá6 + 2
összekapcsol egy karakterláncot, tömböket és hash táblákat„Edu” + „CBA”
-Kivonja a numerikus értékeket8–9
Számot negatívvá teszi-98
*Több numerikus érték6 * 2
másolja a karakterláncot, tömböket a megadott számú alkalommal“!” * 3
/Osztja a numerikus értékeket9/7
%A megosztás után fennmaradó összeget ad9% 3

2. Feladatkezelők

A PowerShell hozzárendelés operátorok értékeket rendelnek, módosítanak vagy hozzáfűznek a változókhoz.

Operátor Leírás Példa
=Rendeljen értéket a változóhoza = 3
+ =Hozzáad és ad hozzá értéket a változóhoz$ a + = 4
Összefűzött húr a végén$ b = “Hello”
$ b + = “világ”
Számot ad a tömbhöz$ a = 1, 2, 3
$ a + = 2
- =Kivonja és hozzárendeli az értéket a változóhoz$ a - = 9
* =Szorozzuk meg, és rendeljünk értéket a változóhoz$ a * = 2
Karakterláncot ad hozzá egy meghatározott számú alkalommal$ e = “karakterlánc”
$ e * 5
/ =Osztja el és rendel hozzá értéket a változóhoz$ a / = 7
% =Osztja el és rendel hozzá egy maradék értéket a változóhoz$ a% = 3

3. Összehasonlító operátorok

 • Esélyegyenlőségi szolgáltatók

Ellenőrizze az értékek egyenlőségét. Ez magában foglalja a numerikus, a karakterláncokat, a tömböt. Ennek eredményeként igaz vagy hamis eredményt ad vissza.

Operátor Leírás Példa
-eqEllenőrizze az azonos értéket1 -eq 1
Ellenőrizze, hogy vannak-e egyenlő tömbök1, 2, 3-egyenérték 2
Ellenőrizze az egyenlő húrokat“Hello” -eq “World”
-neEllenőrizze, hogy nem azonos-e az érték1 -ne 2
Ellenőrizze, hogy vannak-e nem egyenlő tömbök1, 2, 3-ne 2
Ellenőrizze, hogy nem-egyenlőek-e a húrok„Hello” -ne „World”
-gtEllenőrizze a nagyobb értéket8 -gt 6
Ellenőrizze az összes nagyobb értéket tömbben, és egyenként nyomtassa ki7, 8, 9 - 8
-geEllenőrizze, van-e nagyobb vagy azonos érték8-ges
Ellenőrizze az összes nagyobb vagy egyenlő értéket tömbben, és egyenként nyomtassa ki7, 8, 9 -8
-ltEllenőrizze, hogy alacsonyabb-e az érték8 -lt 6
Ellenőrizze az összes kisebb értéket tömbben, és egyenként nyomtasson7, 8, 9 - 8
-leEllenőrizze, van-e kisebb vagy egyenlő érték6 -le 8
Ellenőrizze az összes kisebb vagy egyenlő értéket tömbben, és egyenként nyomtassa ki7, 8, 9-8
 • Egyező operátorok

Ezek a PowerShell-operátorok képesek egyedi mintákat tartalmazó elemeket vadkártya kifejezések segítségével megtalálni.

Operátor Leírás Példa
-mérkőzésEgy meghatározott karakterlánccal megegyezik„Vasárnap”, „hétfő”, „kedd” - „nap”
-Nem egyezikNem egyezik egy string egy megadott reguláris kifejezéssel“Vasárnap”, “hétfő”, “kedd” - nem párosítja a “napot”
-replaceEllenőrizze az adott karakterláncot, és cserélje le a megadott karakterláncra„Könyv” - helyettesítse a „B”, „C”
 • Konténer-összehasonlítás Üzemeltetők

Ezt a PowerShell operátort arra használják, hogy ellenőrizze egy adott elem vagy tömb létezését egy tömbben.

Operátor Leírás Példa
-containsEllenőrzi a meghatározott elem létezését egy tömbben„Piros”, „sárga” - „piros” -ot tartalmaz
-notcontainsEllenőrzi, hogy egy adott elem nincs-e egy tömbben„Piros”, „sárga” - nem tartalmaz „zöld” -t
-ban benEllenőrzi a meghatározott elem létezését egy tömbben„Piros” - „piros”, „sárga”
-nem bentEllenőrzi, hogy egy adott elem nincs-e egy tömbben„Zöld” - nem „piros”, „sárga”

Megjegyzés : mind tartalmaznak, és végrehajtják ugyanazt a műveletet, az operandus sorrendje különbözik, a „tartalmaz” esetén a jobb oldali értéket vesszük összehasonlítva a bal oldali értékkel. De a „be” értékben a bal oldali értéket vesszük összehasonlítva a jobb oldali értékkel.

4. Logikai operátorok

A PowerShell lehetővé teszi olyan logikai műveletek használatát is, mint az AND, OR, NOT, XOR.

Operátor Leírás Példa
-ésAz igazság mindkét állítással igaz.1 és 1
-vagyAz állítások bármelyikével az igazság igaz.1 vagy 0
-xorAz igazság, ha csak az állítás igaz.1 -xor 0
-nemElutasítja az állítást.-nem 1
!Elutasítja az állítást! 0

5. Átirányítási operátor

Ez a PowerShell operátor az egyik parancs kimenetét egy másik parancs bemeneteként irányította át.

Operátor Leírás Példa
>Küldje el az összes sikerfolyam-adatot a kimenetre. \ script.ps1> script.log
>>Minden eredményfolyam-adatot csatol a kimenethez. \ script.ps1 >> script.log
n> & 1A megadott adatfolyamot (n) átirányítja a kimenetre. \ script.ps1 3> & 1 script.log

Megjegyzés :

 • 3> & 1 - figyelmeztető átirányításra szolgál
 • 2> & 1 - hiba átirányításra szolgál

6. Ossza fel és csatlakozzon az operátorhoz

Ez a PowerShell operátor az egyik parancs kimenetét egy másik parancs bemeneteként irányította át. '

Operátor Leírás Példa
-hasítottOsztja a karakterláncot szétválasztásra sztringre- ossza meg „egy kettő három négy”
Osztja a karakterláncot egy meghatározott határolóval“Vezetéknév: Keresztnév: Cím” -split “:”
-csatlakozikEgyesített karakterláncokat egyesít egyetlen húrra- csatlakozzon az „a”, „b”, „c”

7. Típus operátorok

A típus operátorok megmondják, hogy az adott objektum egy megadott .NET típus példánya-e.

Operátor Leírás Példa
-isÖsszehasonlítja a megadott .NET típus példányát, és visszatér True, ha egyenlő.32 -az „int”
-nemÖsszehasonlítja a megadott .NET példányt, és hamisat ad vissza, ha nem egyenlő.32 -Nem „int”
-mintKonvertálja az adott értéket a megadott típusra„12/31/07” -as (DateTime)

8. Egységes üzemeltetők

Ezek a gyors operátorok a növekedéshez és csökkentéshez a PowerShell-ben. Leginkább iteráción használják.

Operátor Leírás Példa
++Növeli az értéket 1-gyel és ad visszaa = 9

$ A ++

-Csökkentse az értéket 1-gyel és adja visszaa = 9

$ a-

9. Különleges üzemeltetők

A PowerShell speciális operátorok speciális felhasználási eseteket tartalmaznak, amelyek nem illenek más csoportba.

OperátorLeírásPélda
@ ()Egy vagy több állítás eredményét jelenítse meg listaként.@ (Get-WmiObject win32_logicalDisk)
&Parancsot, szkriptet vagy blokkot futtat.$ c = „megszerzés-végrehajtási politika”

& $ c

()Objektumot megadott típusba konvertál(int64) $ a = 34
,Vessző tömböt hoz létre.$ myArray = 1, 2, 3
-fFormátum operátor, formázza a karakterláncot formátum módszerekkel„(0) (1, -10) (2: N)” -f 1, „hello”, (matematika) :: pi
..Tartományt generál'A' .. 'f'

Ajánlott cikkek

Ez egy útmutató a PowerShell operátorok számára. Itt megvitattuk a PowerShell operátorok különféle típusait, valamint példákat. A további javasolt cikkeken keresztül további információkat is megtudhat -

 1. A Powershell felhasználása
 2. Windows operátorok
 3. C operátorok
 4. MySQL operátorok
 5. PowerShell karakterlánc funkciók
 6. Hogyan deklarálhatjuk és inicializálhatjuk a PowerShell változókat?

Kategória: