Bevezetés a PHP adattípusokba

A PHP (rövidítés a PHP-hez: Hypertext Preprocessor) egy nyílt forrású szkriptnyelv, amelyet webfejlesztéshez használnak, és beágyazott HTML-kódot tartalmaznak. Ez az ügyféloldali szkriptálás különbözik a többitől, mivel a kódot először a kiszolgálón hajtják végre, amely előállítja a HTML-t, majd az ügyfél használja. Ezért statikus és dinamikus webes alkalmazások fejlesztésére szolgál. A PHP fájl kiterjesztése „.php”. Tudjon meg többet a PHP-ben használt adattípusokról.

A 3 legfontosabb PHP adattípus

Az értékek tárolására használt PHP változók mindenféle adattípushoz társíthatók, a legegyszerűbb intől a bonyolultabb adattípusokig, például tömbök. A PHP-t lazán tipizált programozási nyelvnek nevezik, ami azt jelenti, hogy a változó adattípusokat az attribútumok alapján dönti el futási idő alatt, és nincs kifejezetten meghatározva. Elemzi a megadott érték attribútumait, majd meghatározza az ahhoz hozzárendelt adattípust. Nyolc primitív adattípus létezik, amelyeket a PHP támogat, és amelyeket az alábbiak szerint három típusba lehet sorolni:

Nézzük át mindegyiket részletesen, mindegyik példával.

1. Skaláris típusok

Az alábbiak szerint tovább oszthatók primitív típusokba:

a. logikai

Ezeknek a típusoknak a lehetséges kimenete 0 vagy 1, azaz igaz vagy hamis. Feltételes tesztelési esetekben használják, amikor az esemény igaz, ha a feltétel teljesül, és hamis, amikor nem teljesül. A NULL és az üres karakterláncot hamisnak is tekinti.

Kód:

<_?php
// TRUE is assigned to a variable value
$variable_value = true;
var_dump($variable_value);
?>

Kimenet:

b. Egész szám

Egy egész adattípus nem decimális egész számértékeket tartalmaz -2147, 483, 648 és 2, 147, 483, 647 között. Ez a maximális és minimális érték attól függ, hogy a rendszer 32-bites vagy 64 bites-e. A PHP_INT_MAX állandó használatával megtudhatjuk a maximális értéket. Tartalmazza a 10., 8. és 6. alap értéket is.

Kód:

<_?php
// example for decimal (base 10)
$dec1 = 100;
$dec2 = 200;
// example for decimal (base 8)
$oct1 = 10;
// example for decimal (base 6)
$hex1 = 0x15;
$addn = $dec1 + $dec2;
echo $addn;
?>

Kimenet:

c. Úszó / dupla

Tizedes pontot tartalmazó számot vagy exponenst lebegőpontos számnak / valós számnak hívnak. Pozitív és negatív száma is lehet. A számhoz előzetesen meghatározott tizedesjegyeket kell megjeleníteni.

Kód:

<_?php
$dec1 = 0.134;
var_dump($dec1);
$exp1 = 23.3e2;
var_dump($exp1);
$exp2 = 6E-9;
var_dump($exp2);
?>

Kimenet:

d. Húr

A karakterlánc-adattípus alapvetõen karakterek gyűjteménye, beleértve számokat, ábécéket és betûket. Legfeljebb 2 GB-os értékeket tudnak tartani. Ezeket idézőjelekkel kell deklarálni, ha egy változónak meg kell jelennie a karakterlánc között. Egyébként egy idézet is működik.

Kód:

<_?php
$name = "Jay";
$str1 = 'Declaring name in single quote as $name';
echo $str1;
echo "\n";
$str2 = "Declaring name in double quote as $name";
echo $str2;
echo "\n";
$str3 = 'Just a string';
echo $str3;
?>

Kimenet:

2. Összetett típusok

Ezekre nem adhatók új értékek. A tömbök és tárgyak ebbe a kategóriába tartoznak.

a. tömbök

Ez egy adatszerkezet, amelynek rögzített méretű elemei vannak hasonló adattípusokkal. Arra is felhasználják, hogy az ismert mennyiségű kulcs-érték párt rendezett térkép formájában tárolja benne. Különböző célokra felhasználható, például listára, hash táblára (térkép megvalósítás), gyűjteményre, veremre, szótárra, sorra stb., Többdimenziós tömbök szintén használhatók.

Egy tömb egyszerű példája a következő:

Kód:

<_?php
$animals = array("Dog", "Cat", "Cow");
var_dump($animals);
$animal_babies = array(
"Dog" => "Puppy",
"Cat" => "Kitten",
"Cow" => "Calf"
);
var_dump($animal_babies);
?>

Kimenet:

b. tárgyak

Ez lehetővé teszi az adatok (úgynevezett tulajdonságainak) tárolását, és információkat ad arról is, hogy miként lehet ugyanazt a folyamatot (az objektum módszereit nevezzük) feldolgozni. Az objektum egy osztály példányaként szolgál, amelyet más objektumok sablonjaiként használnak. Az „új” kulcsszó egy objektum létrehozására szolgál.

Minden objektum a szülő osztály tulajdonságait és módszereit örökli. Minden objektumban kifejezett deklarációt és „osztályt” kell megkövetelni.

Kód:

<_?php
// Declaring a class
class statement(
// properties
public $stmt = "Insert any string here";
// Declaring a method
function show_statement()(
return $this->stmt;
)
)
// Creation of new object
$msg = new statement;
var_dump($msg);
?>

Kimenet:

3. Különleges típusok

A PHP-ben 2 speciális adattípus található, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, mivel egyediek. Ők:

a. NULLA

A PHP-ben ezt a speciális NULL-t az üres változók ábrázolására használják, azaz a változóban nincs adat, és a NULL az egyetlen lehetséges értéke. A NULL konstanshoz rendelt változó NULL adattípussá válik, ha azt inaktiválásra állították (), vagy ha nincs megadva érték.

Itt a NULL értéket közvetlenül az val1 értékre állítjuk. Mivel a val2 változóhoz először egy string értéket rendelünk, majd NULL értékre állítjuk. Mindkét esetben a változók végső értéke NULL.

Kód:

<_?php
$val1 = NULL;
var_dump($val1);
echo "
";
$val2 = "Any string";
$val2 = NULL;
var_dump($val2);
?>

Kimenet:

b. Erőforrások

Az erőforrás nem valós adattípus, míg egy speciális változó, amely a PHP-n kívüli erőforrásra való hivatkozást tart. Speciális kezelőket tartanak nyitva lévő fájlok és adatbázis-kapcsolatok számára. A speciális funkciók általában ezeket az erőforrásokat hozzák létre és használják.

A kód futtatásához létre kell hoznunk a fájl.txt fájlt a rendszerben, azzal a jogosultsággal. Hiba van abban az esetben, ha a „fogantyú” nem erőforrás. Ezenkívül feltétlenül csatlakozzon a rendszer minden létező adatbázisához.

Kód:

<_?php
// Open an existing file to read
$handle = fopen("file.txt", "r");
var_dump($handle);
echo "
";
// Connecting to MySQL database server with settings set to default
$db = mysql_connect("localhost", "root", "");
var_dump($db);
?>

A fenti adattípusok mellett van néhány álnévnek nevezett név is, amelyek a PHP dokumentum kulcsszavai, amelyek jelzik az argumentumok típusait vagy értékeit. Néhány ezek közül:

  • vegyes: Ezek lehetővé teszik, hogy egy paraméter egynél több típust fogadjon el. Például: gettype ()
  • szám: Számmal egy paraméter felszínen lehet vagy egész lehet.
  • void, visszahívás, tömb | objektum a többi ál-típus közül néhány

Következtetés

Itt szinte az összes adattípust lefedtük, amelyek a PHP-ben elérhetők. A fenti 8 primitív típust implicit módon támogatja a PHP, és a felhasználónak nem kell manuálisan megadnia azokat. A tömbök és az objektumok több értéket is tartalmazhatnak, míg a többi csak egy értéket tarthat (kivéve a NULL értéket, amelynek nincs érték).

Ajánlott cikkek

Ez egy útmutató a PHP adattípusokhoz. Itt részletesebben tárgyaljuk a 3 legfontosabb PHP adattípust, például a skaláris, az összetett és a speciális, valamint a példákat és a megvalósítást. A következő cikkeket is megnézheti további információkért -

  1. Funkciók a PHP-ben
  2. Öröklés a PHP-ben
  3. Bevezetés a PHP-be
  4. PHP űrlap

Kategória: