A Ruby parancsok bevezetése

1. Mi a Ruby?

A Ruby nyílt forráskódú programozási nyelv. Értelmezett, valamint objektum-orientált. A Rubint Yukihiro Matsumoto készítette. A Rubint egy drágakőnek nevezték el, és így az alkotó a programnyelvek ékszerének tekintette. itt megvitatjuk a Ruby parancsok különféle típusait.

A Ruby kialakítása a következő tényezőket veszi figyelembe - egyszerűség, kiterjedtség, teljesség és hordozhatóság. A Ruby a legtöbb UNIX alapú platformon működik. A Ruby nagy része Linuxra épül. A Ruby olyan általános platformon is működik, mint a Windows, DOS, Mac stb.

Alapvető Ruby-parancsok

1. Egyszerű parancs egy karakterlánc kinyomtatásához Rubyban

#!/usr/bin/ruby –w
puts “Hello, Ruby!”

2. Egyszerű parancs több soros karakterlánc kinyomtatására az EOF használatával

#!/usr/bin/ruby –w
print < Multiple line string.
First wayEOF
print <<"EOF"; # same as above
Multiple line string.
Second way
EOF
#!/usr/bin/ruby –w
print < Multiple line string.
First wayEOF
print <<"EOF"; # same as above
Multiple line string.
Second way
EOF

3. Egyszerű parancs több soros karakterlánc kinyomtatásához egy parancs végrehajtásával

#!/usr/bin/ruby –w
print <<`EOC` # execute commands
echo First Statement
echo Second Statement
EOC

4. Egyszerű parancs több soros karakterlánc kinyomtatásához egymásra rakással.

#!/usr/bin/ruby –w
print <<"a", <<"b" # you can stack them
I said foo.
a
I said bar.
b

5. Ruby BEGIN nyilatkozat

#!/usr/bin/ruby
puts "This statement comes later"
BEGIN (
puts "This statement will be printed in the beginning"
)

6. Ruby END nyilatkozat

#!/usr/bin/ruby
puts "This is main body"
END (
puts "This block executes in the end"
)
BEGIN (
puts "This block executes in the beginning"
)

7. Ruby egysoros megjegyzés

#!/usr/bin/ruby
# This is a single line comment.
uts "This is not a comment" # This is again a single line
comment.

8. Ruby több soros megjegyzés

#!/usr/bin/ruby=begin
This is a multiple line comment.=end
puts "This is not a comment" # This is a single line comment.

9. Tag funkció Ruby osztályban. Objektum létrehozása és egy módszer meghívása.

#!/usr/bin/ruby
class Demo
def testmethod
puts "Hello World!"
end
end
# Now using above class to create objects
object = Demo.new
object.testmethod

10. Globális változók a Ruby-ban

#!/usr/bin/ruby
$globalvariable=123
class FirstClass
def printglobal
puts "Global variable in FirstClass is #$globalvariable"
end
end
class SecondClass
def printglobal
puts "Global variable in SecondClass is #$globalvariable
end
end
class1obj = FirstClass.new
class1obj.printglobal
class2obj = SecondClass.new
class2obj.printglobal

Köztes parancsok

1. HA… MÁSEN Rubyban

#!/usr/bin/ruby
x = 1
if x > 2
puts "x is greater than 2"
elsif x <= 2 and x!=0
puts "x is 1"
else
puts "I can't guess the number"
end

2. Ügy a Ruby-ban

<#!/usr/bin/ruby
$age = 17
case $age
when 0 .. 17
puts "Not eligible to vote"
when > 17
puts "Eligible to vote"
else
puts "incorrect age"
end


3. Ruby hurkok

 • 3.1. Míg hurok

#!/usr/bin/ruby
$i = 0
$num = 10
while $i <
$num do
puts("Inside the loop i = #$i" )
$i = $i + 1
end

 • 3.2. Hurokig

#!/usr/bin/ruby
$i = 0
$num = 4
until $i > $num do
puts("Inside the loop i = #$i" )
$i = $i + 1;
end

 • 3.3. A Loop számára

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..9
puts "Local variable value is #(i)"
end

 • 3.4. Break nyilatkozat

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..5
if i > 3 then
break
end puts "Local variable is #(i)"
end

 • 3.5. Következő nyilatkozat

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..10
if i < 6 then
next
end
puts "Local variable is #(i)"
end

4. A módszer szintaxisa Ruby-ban

#!/usr/bin/ruby
def test(a1 = "Noodles", a2 = "Pasta")
puts "The food is #(a1)"
puts "The food is #(a2)"
end
test "Burger", "Pizza"
test

5. Visszaadási nyilatkozat Ruby-ban

#!/usr/bin/ruby
def testreturn
a = 10
b = 20
c = 30
return a, b, c
endvar1 = testreturn
puts var1

6. Paraméterezett módszer Ruby-ban

#!/usr/bin/ruby
def sample (*testparam)
puts "The number of parameters are #( testparam.length)"
for i in 0… testparam.length
puts "The parameters are #(testparam(i))"
end
end
sample "Hello", "123", "ABC", "Programming"
sample "World", "456", "Ruby"

7. Végrehajtó blokk hozamnyilatkozattal

#!/usr/bin/ruby
def test
yield
end
test( puts "Hello world")

8. A BEGIN és az END blokkok Rubyban

#!/usr/bin/ruby
BEGIN ( # BEGIN block code
puts "BEGIN code block"
)
END (
# END block code
puts "END code block"
)
# MAIN block code
puts "MAIN code block"

9. String Expression helyettesítés Ruby-ban

#!/usr/bin/ruby
a, b, c = 1, 2, 3
puts "The value of a is #( a )."
puts "The sum of b and c is #( b + c )."
puts "The average is #( (a + b + c)/3 )."

10. Tömbkészítés Ruby-ban

#!/usr/bin/ruby
names = Array.new(10)
puts names.size # returns 10
puts names.length # returns 10

Speciális Ruby parancsok

1. Getter és Setter módszerek Ruby-ban

#!/usr/bin/ruby -w
# defining a class
class Box
# constructor method
def initialize(l, b, h)
@length, @width, @height = l, b, h
end
# accessor methods
def printLength
@length
end
def printBreadth
@breadth
end
def printHeight
@height
end
end
# create
an object
box = Box.new(10, 30, 40)
# use accessor methods
l = box.printLength()
b = box.printBreadth()
h = box.printHeight()
puts "Box Length : #(l)"
puts "Box Breadth : #(b)"
puts “Box Height : #(h)”

2. Általános átjáró interfész szkriptek írása a Ruby használatával

#!/usr/bin/ruby
require 'cgi'
cgi = CGI.new
puts cgi.header
puts "This is a test
"

3. Socket programozás a Ruby használatával

 • 3.1. Egy egyszerű példa a Ruby-t használó kiszolgálóra

require 'socket' # Get sockets from stdlib
server = TCPServer.open(8090) # listen on port 8090
loop ( # Running the server infinitely
client = server.accept # Connecting client wait time
client.puts(Time.now.ctime) # send time to client
client.puts "Closing the connection!"
client.close # Client disconnect
)

 • 3.2. Egy egyszerű példa arra, hogy egy ügyfél Ruby-t használ

require 'socket' # Get socket from stdlib
hostname = 'localhost' # Set hostname
port = 8090 # Set portsock = TCPSocket.open(hostname, port)
while line = sock.gets # Read lines from the socket
puts line.chop # print with platform line terminator
end
sock.close # Socket closing

4. Többszálú példa a Ruby-ban

#!/usr/bin/ruby
def function1
i = 0
while i<=2
puts "function1 at: #(Time.now)"
sleep(2) i = i+1
end
end
def function2
j = 0
while j<=2
puts "function2 at: #(Time.now)"
sleep(1)
j = j+1
end
end
puts "Started At #(Time.now)"
t1 = Thread.new(function1())
t2 = Thread.new(function2())
t1.join
t2.join
puts "End at #(Time.now)"

Tippek és trükkök a Ruby parancsok használatához

Mivel bármely programozási nyelv kidolgozása ismereteket és frissítési hajlandóságot igényel, ez az eset sem kivétel. Az alapparancsok használata, valamint a parancsok gyakorlása és elsajátítása kulcs a gyönyörű nyelv elsajátításához.

Következtetés - Ruby parancsok

A Ruby parancs egy ingyenes és nyílt forráskódú programozási nyelv; rugalmas és funkciókban gazdag. Ahogy a neve is sugallja, a rubin valóban ékszernyelv, amelynek belépési költsége nagyon alacsony. Plug and play képessége és könnyen olvasható szintaxisa nagyon felhasználóbarátvá teszi. A fejlett szkriptkészlet szintén összefoglalja népszerűségét.

Ajánlott cikkek

Ez egy útmutató a Ruby Parancsokhoz. Itt megvitattuk az alapvető Ruby-parancsokat és néhány előzetes Ruby-parancsot. A következő cikkben további információkat is megnézhet.

 1. Hogyan kell használni a szelén parancsokat?
 2. Legfontosabb szikraparancsok
 3. HBase parancsok
 4. Hogyan kell használni a Tableau parancsokat?
 5. Socket programozás Pythonban

Kategória: