Adatelemzési technikák - Bevezetés

Az adatok világa folyamatosan fejlődik és változik. Ez viszont megváltoztatja a vállalatok ügyvitelének módját. Más szavakkal: az adatelemzési technikák alkalmazásával a vállalatok új és fontos betekintést nyernek nemcsak a vállalati célok, hanem az ügyfelek elvárásai szempontjából is.

A Gartner elemzője, Svetlana Sicular elemzője szerint a nagy adatok kontextust teremtenek a vállalatok számára, és segítenek áthidalni a meghatározatlan és a meghatározatlan adatok közötti távolságot. Ez viszont új elvárásokat támaszt, mivel minden szakaszban fenn kell tartani az állandó minőséget. A társadalmi, mobil, felhő és nagy adatok adatainak konvergenciája, valamint a fogyasztói célok elérését elősegítő fontos betekintés megszerzése szintén fontos tényezők az adatelemzési készségek területén.

Általánosságban az adatelemzési technikáknak két formája létezik, nevezetesen a mennyiségi és a kvalitatív elemzés. Az adatelemzési képzés céljának megértése rendkívül fontos, mivel ez dönti el, hogy milyen adatot kell befektetni a vállalatba.

Míg a kvantitatív adatelemzési képzés általában a mennyiségekkel foglalkozik, nevezetesen azokkal, amelyek numerikus formában vannak. A mennyiségi adatok mérhetők, és a példák között szerepel egy ügyfél száma, akik egy adott terméket megvásároltak, egy évben több sikeres marketing kampányt.

A kvalitatív adatelemzési képzést viszont nem mérhető információk alapján mérik. A kvalitatív adatelemzési technikák példái között szerepelnek olyan szolgáltatások, amelyek vonzzák az ügyfeleket, olyan tulajdonságok, amelyek miatt a munkáltató többek között a társaságban marad.

A kvalitatív adatelemzési technikák alapos áttekintése

A nagy mennyiségű adat értelmezésének folyamataként definiált kvalitatív adatelemzési technikák általában különböző forrásokon alapulnak.

A kvalitatív adatelemzési technikák több forrást használnak, ez lehetővé teszi az adatoknak, hogy megállapításaikat sok átfogó betekintésre alapozzák. Ez azt jelenti, hogy a kvalitatív adatok figyelembe veszik a vállalatok által megadott leíró információkat, és érvényes értelmezést kínálnak erre vonatkozóan.

A betekintést több forrásból lehet beszerezni, például interjúkból, dokumentumokból, blogokból, képekből és videókból.

A kvalitatív adatelemzési technikák általában a kutatók betekintése és ismeretei körül forognak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a kutatás résztvevői a megkönnyítés révén fontos szerepet játszhatnak a teljes folyamatban, mivel segíthetnek a kutatással kapcsolatos legfontosabb témák azonosításában.

Mivel a kvalitatív kutatás a kutató benyomásain és betekintésén alapul, fontos, hogy a kutatást szisztematikusan végezzék.

Fontos az is, hogy a kutató tisztában legyen felelősségeivel, és képes legyen a kutatást átfogó, helyes és átlátható módon elvégezni. Ez egy nagyon fontos tényező, mivel sok ember között általános vélemény, hogy a kvalitatív kutatás nem olyan hatékony és megbízható, mint a kvantitatív adat.

Összességében rendkívül fontos, hogy a kvalitatív adatelemzési technikákat végző kutatók sok figyelmet szenteljenek a célközönség által beszélt minden szavaknak, a vélemények összefüggéseinek, következetességének és összehúzódásainak, valamint a hozzászólások gyakorisága és intenzitása mellett. amelyekre hangsúlyozzák. Mindez nagyon fontos dolog, és befolyásolhatja a kutatás általános betekintését és megállapításait.

Az adatelemzési technikák kétféle módon végezhetők.

 • A betekintés előre meghatározott kerettel történő vizsgálatának első módja. Ez egy viszonylag egyszerű megközelítés, ez a módszer szorosan összekapcsolódik a szakpolitikai és a programozási kutatásokkal, amelyeknek általában olyan céljaik vannak, amelyekről a kezdeti szakaszban döntenek. Ez nagyszerű módja a kutatás elvégzésének, mivel segít a kutatóknak, hogy csak a márka szempontjából fontos kérdésekre és észrevételekre összpontosítsanak.
 • A második adatelemzési technikák megközelítésének felfedezőbb perspektívája van, és arra ösztönzi a vállalatokat, hogy fontolja meg és kódolja az összes adatot. Ha lehetővé teszi a kutatók számára, hogy jobb betekintést nyerjenek az összes érintett adat betekintésével, ez a megközelítés teljesen új és egyedi irányt vehet fel. Gyakran előfordul, hogy a kvalitatív adatelemzési technikák mindkét megközelítéstől függenek.

Mindazonáltal a kvalitatív adatok első szakasza az adatok megismerése. Minden adatkutatónak ismeri az adatokat, hogy jobban megértsék a témát.

Ezért az adatok kódolása az adatkutatás nagyon fontos szempontja lehet. A kód egy szó vagy kifejezés, amely megragadhatja az anyag lényegét. Ez általában az első lépés az adatok csökkentésében és értelmezésében. Miután az összes információt kódolta, a kutatóknak ki kell választaniuk a témákat a kódból.

Ezt követően a kódokat témák és jellemzőik szerint csoportosítani kell. A kódolás értelmezése érdekében a kutatók az adatokat meghatározott címek alá tudják gyűjteni.

A mennyiségi adatelemzés technikája

A kutatók által a kvalitatív adatgyűjtéshez felhasznált adatelemzési technikák egyike a következőket tartalmazza:

1. Interjú:

Az interjú talán a kvantitatív kutatások legáltalánosabb formája. Míg az interjúkat általában egy-egy módon folytatják le, néha csoportonként is el lehet végezni. Az erősen strukturált természetűtől a nyílt végű és a beszélgetési formátumokig az interjú felépítése általában a márka / vállalat céljaitól és célkitűzéseitől függ.

Az interjúk rendkívül strukturált formáját elsősorban az interjúkészítők használják szociodemográfiai betekintések felkutatásakor. Az interjúk azonban a legtöbb esetben általában nyitott és kevésbé strukturált interjúk. Továbbá a kutató által feltett kérdések sorrendje változhat, miközben a kérdések változatlanok maradnak.

Ezért van egy jó interjúkészítő elengedhetetlen a sikerhez, ha bármilyen kutatást végez. Fontos az is, hogy az interjúkészítő támogatási és bizalmi rendszert hozzon létre a válaszadókkal, mivel ez nélkülözhetetlen az igazi véleményükhöz és véleményükhöz való hozzáféréshez. Ezért vesznek igényes interjúkat a gyakorlat és az idő.

Ugyanakkor fontos, hogy a megkérdező nem ítélőképesnek tűnik, és tisztában kell lennie mind a szóbeli, mind a nem verbális üzenetekkel, amelyeket a válaszadók küldenek. Mindenekelőtt az interjúkészítőnek jó hallgatónak kell lennie, hogy következtetéseket vonjon le a válaszadóktól.

2. Fókuszcsoportok:

A kvalitatív kutatási adatok elemzési technikáinak egy másik formája a fókuszcsoport, amelyet általában meghatározott közönségtípusokra alkalmaznak. Ez általában hatékony módszer, mivel ezen adatelemzési technikán keresztül a kutató sok információt szerezhet egyetlen munkamenet során sok emberről.

A fókuszcsoportok általában homogén jellegűek, például a tanárok, a sportolók vagy a hallgatók csoportjai. Mivel a fókuszcsoportokat általában stresszmentes és élvezetes környezetben végzik, a tantárgyak általában nyugodtak, és ezért az interjúkészítő fontos betekintést nyerhet.

3. Megfigyelés:

A kvantitatív adatok elemzésének harmadik típusa a megfigyelés. Noha sok kutató kamerát használ a terepen zajló események rögzítésére, ez elég ritka. Ezt nehéz végrehajtani, mivel a vizsgálati alanyok tudatában lehetnek a kutatónak, ami megnehezíti számukra a betekintést a tanulmányukba. Az interjú készítőjének legfontosabb feladata az lenne, hogy segítse az alanyok természetes viselkedését és válaszoljon kérdéseire félelem és kellemetlenség nélkül.

 1. Más adatgyűjtési módszerek betekintést nyernek az alanyok előtti események ábrázolásával. A nyomtatott anyagokat, például tanterveket, hírnévket, feljegyzéseket és fényképeket használják a kutatók által a kvalitatív kutatás során elért eredmények és betekintések dokumentálására.

A mennyiségi adatelemzési technikák alapos áttekintése

A mennyiségi adatok a számokkal és az információk numerikus formájával foglalkoznak. Ez olyan kérdésekkel foglalkozik, mint például hány, milyen gyakran, mikor és hol. Néhány példa az eredmény formájában megjelenő mennyiségi adatokra: az ügyfelek 50% -a találta hasznosnak az új terméket, az internetes vásárlók 70% -a online filmet jegyez el, vagy öt ügyfél közül 3 szeretné, ha kuponokat szállítanának okostelefonjukra.

Az ilyen típusú betekintés nagyon hasznos azoknak a cégeknek, amelyek stratégiai és átfogó módon szeretnék megérteni és felhatalmazni ügyfélkörüket. A kvantitatív adatelemzési technikák valódi segítséget nyújthatnak a márkáknak hatékony kampányok és marketingstratégiák létrehozásában azáltal, hogy tényleges statisztikákat és számot adnak a vállalatoknak.

A kvantitatív adatelemzési technikákban a statisztika nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy segítse a kutatókat abban, hogy információkat szerezzenek az érintett adatokból. A statisztika elősegítheti az adatok összegzését, valamint leírhatja és megértheti a különféle egységek és számok közötti mintákat, kapcsolatokat és összefüggéseket.

A statisztika lehet leíró vagy következtetõ jellegû. Noha a leíró statisztika segíti a kutatókat az érintett adatok összefoglalásában, a következtetési statisztikákat használják az adatcsoportok statisztikailag szignifikáns különbségeinek azonosítására.

A legfontosabb mennyiségi mennyiségek közé tartozik a következő

 1. Mintakérdések és kérdőívek:

A kérdőív egy olyan kutatási eszköz, amelyben egy sor kérdést különféle válaszadók számára bocsátanak rendelkezésre azzal a céllal, hogy információkat gyűjtsenek egy adott témáról.

A Londoni Statisztikai Társaság által 1838-ban felfedezett kérdőívek rendkívül népszerűek az ipar szinte minden formájában. A kérdőívbe történő befektetés egyik legnagyobb előnye, hogy viszonylag költséghatékony, és a kutatók részéről sok erőfeszítést nem igényel.

Hátrányuk viszont abban állhat, hogy a válaszadók általában azonos típusú választ adnak minden kérdésre. Ez befolyásolhatja a kutató végleges betekintését és tanulmányi eredményét, mivel a kérdőív valószínűleg nem eredményez értékes betekintést vagy előnyt.

A kérdőív nagyon hasznos lehet azoknak a kutatóknak, akik szeretnének megtudni bizonyos jellemzőket egy demográfiai csoportban, például a márkák preferenciáit, az étkezési szokásokra vonatkozó magatartást, a nemek szerinti tényeket, az egyén domináns személyiségjegyeit.

 1. Telefonos interjúk:

További fontos kvantitatív adatelemzési készség a telefonos interjúk. A telefonos interjúk, amelyeknek megvannak a saját előnyei és hátrányai, a márka végső céljain és célkitűzésein alapulnak. A telefonos interjú néhány leggyakoribb előnye a következő:

 • Költséghatékony közeg, mivel nagyon kevés ráfordítást és humán tőkét igényel
 • Az egy egy interjúra időigényes és hektikus, ezt a problémát a telefonos interjú oldja meg, mivel a válaszadó kényelme szerint megtehető.
 • Javíthatja az adatgyűjtés minőségét
 • Magában foglalhat egy nagy demográfiai területet, mivel nincs utazási kihívás. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a telefonos interjú során néha akadhat néhány akadály, például a kapcsolat megszakadása és a harmadik felekkel folytatott kommunikáció. Ennek ellenére egy jó, olyan telefonos társaság alkalmazása, amely tapasztalatokkal rendelkezik a változatos régiókban elterjedt nagy embercsoportokkal való kapcsolattartásban, segítheti a vállalatokat kutatásuk elvégzésében, és ezáltal elérheti céljait.
 1. Online felmérések:

Az internet manapság nagyon erős közeg. Ehhez hozzá kell adni, hogy számos olyan közösségi médiaplatform, mint a Facebook, a LinkedIn, a twitter és az Instagram, a jelenlétét a világ szinte minden régiójában érezte. Ez azt jelenti, hogy az online felmérések nagyon egyszerű és hatékony eszközzé váltak a célközönségtől történő információk gyűjtésére.

Azáltal, hogy megcélozza az ügyfeleket az interneten, és felkéri a témát, hogy vegyen részt a vonatkozó társadalmi kampányokban és felmérésekben, a márkák sokkal jobb és átfogóbb betekintést nyerhetnek márkájuk hatalmába és felfogásába.

Az online felmérések nagyszerű eszköz a szükséges információk gyűjtésére, mivel nemcsak költséghatékonyak, hanem a közönség nagyon nagy mintáját is tartalmazhatják. Más szavakkal: az online felmérések nagyszerű eszközt jelentenek arra, hogy a márkák közvetlenül az ügyfelek részéről felfedezzék a márkákkal kapcsolatos érdemi véleményeket, megjegyzéseket és visszajelzéseket.

Ennek segítségével értelmes kampányokat és stratégiákat hozhatnak létre, amelyek kielégítik igényeiket, és összehasonlítják az eredményeket is. Mivel gyors, hatékony és olcsó, az online felmérések segíthetnek a márkáknak gyors és hatékony válaszokat szerezni közvetlenül az ügyfélkörükből.

Összességében az adatelemzési technikák, akár mennyiségi, akár kvalitatív adatok, rendkívül fontosak ahhoz, hogy a vállalatok segítséget nyújtsanak a végleges eredmények elérésében, valamint a jövőben új célok és célok kitűzésében. Ha bármely vállalat marketing kampányai és stratégiái mélyen gyökerező kutatásokon alapulnak, akkor a siker és a jövedelmezőség aránya növekszik, és számukra sokkal könnyebbé válik a kihívások hatékony kezelése és leküzdése.

Ajánlott tanfolyamok

Ez egy útmutató az adatelemzési technikákhoz itt tárgyalt az adatanalízis kvalitatív és kvantitatív módszereinek alapos áttekintését. A következő adatelemzési tanfolyamon további információkat is megnézhet -

 1. Adatok elemzése Pandák és Python segítségével
 2. Kategória adatelemzés SAS segítségével
 3. Naplóadatok elemzése a Hadoop segítségével
 4. Speciális Python az IoT és IoT alapú adatok elemzéséhez